آرشیو برچسب ها: پدوفیلیک

پدوفیلیک یا میل جنسی به کودکان

میل جنسی و تجاوز به کودکان

پدوفیلیک نام یک بیماری روحی روانی هست که به معنی داشتن میل جنسی به کودکان هست. تفاوتی نداره فرد عامل مرد یا زن باشه. کودکان نه از لحاظ فیزیکی و نه از لحاظ روحی آماده برقراری ارتباط جنسی نیستند. پی این موضوع و داشتن این حس از طرف یک بزرگسال به عنوان یک بیماری شناخته …